Sterilizasyon Cihazı Proje Süreci

 • Projemiz Erciyes Üniversitesi  adına alınan ilk fikri haktır (No: TR 2014 13522 Y)
 • Erciyes Üniversitesi ve ‘Erciyes TTO’ tarafından endüstriye (Argea Teknoloji) lisanslanan ilk ürün olmuştur
 • Proje Sahibi: Erciyes Üniversitesi ile birlikte Prof. Dr. Ahmet ÜLGEN
 • Şirketimiz tarafından prototipler geliştirilmiş ve endüstriyel tasarım ve test aşamasına getirilmiştir
 • Projemize başlangıç aşamasından itibaren  Prof. Dr. Duygu PERÇİN, Prof. Dr. Ayşegül Güleryüz GÜRBULAK hocalarımızın kıymetli katkıları bulunmaktadır.

 

Sterilizasyon Hakkında

 • Sterilizasyon,çeşitli yöntemlerle malzemelerde veya ortamda bulunan insan sağlığını tehdit eden çok dayanıklı sporlar dahil tüm hastalık yapıcı mikroorganizmaların tamamen yok edilmesidir.
 • Medikal gerekliliklerden sağlıklı gıda üretimine ilaç sanayine kadar çok geniş bir alanda yararlanılan önemli bir konudur.
 • Dünya nüfusunun artması sürekli direnci artan yeni tip mikrop ve organizmaların çoğalmasıyla bu ihtiyaç daha da önemli hale gelmiştir.

Malzeme tipi ve uygulama etkinliğine göre  farklı sterilizasyon uygulamaları bulunmaktadır:

 • Sıcaklığa bağlı: Basınçlı – Basınçsız, Kuru – Buharlı  Otoklav cihazları
 • Düşük sıcaklık: Plazma, Etilen oksit
 • Filtrasyon tekniği
 • Radyasyon: Gama ışıması, x-ışıması
 • Sıvı kimyasal yöntemler

Günümüzde en popüler ve en hızlı yaygınlaşan yöntem Plazma Sterilizasyon sistemleri: Kısa sürede etkin, güvenli ve kontrol edilebilir sonuç vermesiyle daha yaygın hale gelmektedir.

 

Plazma

 • Plazma: Maddenin 4. hali dünya dışı evrenin neredeyse yüzde doksan dokuzu plazmadan oluşmaktadır.
 • Yıldırım, yeryüzündeki mevcut plazmanın en güzel örneğidir. Tipik olarak, yıldırım, 100 milyon voltta 30.000 amper boşaltır. Yıldırımdaki plazma sıcaklıkları 28.000 K (28.000 °C;
  50.000 °F) yaklaşır
 • Nükleer füzyon araştırmalarında bilim insanları milyonlarca derece sıcaklığa dayanabilecek malzeme bulunmadığı için plazmayı manyetik alanları kullanarak kontrol edebiliyor.
 • Güneş maddenin plazma halidir ve güneş üzerinde sıcaklık milyon Kelvinlerle ifade edilirken endüstriyel uygulamalarda kullanılan plazmanın sıcaklığı oda sıcaklığına kadar düşebilir.

 

Sıcak Plazma

Uygun güçte yönlendirilen mikrodalga enerjisi gaz halindeki moleküllerin uyarılması için yeterli gelebilmektedir. Titreşim ve dönme enerji düzeylerinden sadece dönme hareketlerine karşı gelen enerji düzeyleri arasındaki geçiş ya da uyarılmaları plazma oluşumunu tetikler..

Çözüm

 • Sıcak plazma teknolojisi ile ortamdaki tüm mikro organizmaların daha etkin şekilde yok edilmesine dayanır.
 • Çok daha uygun maliyetli sterilizasyon cihazları üretmeyi mümkün kılar.
 • Soğuk plazma sistemlerinde kullanılan tüm kimyasal malzemeler sıcak plazmada da uygulanabilir (Hidrojen peroksit buharı HPV, Ozon).
 • Tamamen zehirsiz ve çevre kirliği oluşturmayacak bir sistemdir.
 • Sterilizasyon işlemi biyolojik ve kimyasal indikatörler ile doğrulanabilir.

 

Ön Prototip – Arge Aşamaları

 

Mevcut Prototip

 

Sterilizasyon Doğrulama Testleri

Tüm ürün testleri kendi biyoloji laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Hedef Müşteriler

 • Hastaneler
 • Diş Klinikleri
 • Sterilizasyon ekipmanı, sarf malzemesi ve aksesuar üreticileri
 • Sözleşme ile dışarıdan sterilizasyon hizmeti sağlayıcıları
 • İlaç şirketleri
 • Gıda, yiyecek ve içecek firmaları
 • Araştırma merkezleri – Laboratuvarlar
 • Endüstriyel üretim sırasında sterilizasyon ihtiyacı olan tüm kurumlar