Biyolojik Sterilizasyon İndikatörü Projesi

Biyolojik indikatörler, sterilizasyon işleminin amaçlanan biyolojik ölümü sağlayıp sağlayamadığını değerlendirmek açısından kullanılmaktadır. Farklı tip sterilizasyon tekniklerine uygun bakterilerin biyolojik olarak üremelerini analiz ederek yapılan sterilizasyonun etkinliğini kesin bir şekilde gösterebilen malzemelerdir.

Kısa sürede sonucun elde edilmesi sterilizasyonun denetlenmesinde biyolojik indikatörlerin kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

Hastanelerdeki enfeksiyon kontrolünün temelini oluşturan sterilizasyon işleminin doğru ve güvenilir bir şekilde yapıldığı, tesadüfi hatalara yer verilmediği, kontrol basamaklarının her birinin yapan kişi ile birlikte belgelendiği sistemlerle ancak ideal olarak gerçekleşir.

Argea Teknoloji sterilizasyon yöntemleri ve biyoteknoloji alanındaki tecrübelerini ülkemizin ilk kısa süreli sonuç veren biyolojik indikatörü projesiyle ürüne dönüştürmeyi ve devletimizin yerli ürün hedefini bu alanda başarıyla yerine getirmek istemektedir.